Zajímá vás, jaké informace jsou na obalech kosmetiky povinné? Pojďme se na ně podívat.

jedy v kosmetice, přírodní kosmetika, jak číst složení kosmetiky, jak číst obaly kosmetiky,

  1. Název a funkce výrobku – z názvu výrobku nebo jeho tvaru musí být pochopitelné, jaké použití výrobek má
  2. Složení výrobku (Ingredients) – názvy všech surovin použitých ve výrobku se uvádějí dle databáze Mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad (International Nomenclature Cosmetic Ingredients – INCI)  latinsko-anglickými názvy. Suroviny jsou vypsány sestupně podle jejich množství obsaženém ve výrobku, tzn. první vypsaná látka je také látka ve výrobku nejvíce obsažená. Suroviny o menším množství než 1 % se mohou řadit na konci seznamu libovolně.
  3. Název firmy či jméno odpovědné osoby – uvedena by měla být i adresa a v případě, že výrobek není produktem EU, musí být uvedena informace o zemi původu
  4. Objem/hmotnost výrobku – uvádí se v gramech nebo mililitrech, povolená odchylka je ± 5 %.
  5. Číslo šarže výrobku – hodí se při případné reklamaci, kdy výrobce dle tohoto čísla lépe dohledá období výroby produktu a užité suroviny, může tak snáze přijít na chybu, která ve výrobě vznikla
  6. Doba spotřeby výrobku – buď se uvádí jako „minimální doba spotřeby“ nebo „datum minimální trvanlivosti“, kdy na výrobku najdete doporučené datum, do kterého by se výrobek měl od otevření spotřebovat. Nebo na obalu najdete symbol otevřeného kelímku (PAO – Period After Opening) s číslem a písmenem „M“ označující měsíce. Symbol otevřeného kelímku a v něm 12 M znamená spotřebovat výrobek 12 měsíců od jeho otevření.